תווי מזון למשפחות מארחות תושבי הדרום
אני מודים לכם על המעשה האצילי של אירוח תושבי הדרום ומבקשים לסייע לכם במצווה חשובה זו
עמותת ״אנשים משלנו״ מחלקת תווי מזון למשפחות מארחות כדי
.לסייע לכן בהוצאות האירוח
.התווים יינתנו למשפחות המאחרות למעלה משבוע
לצורך קבלת התווים יש למלא את פרטי האורחים והמארחים ולצרף את צילומי תעודות הזהות של ראשי 2 המשפחות וספח של המשפחה המתארחת